Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Transparantie

Het aantonen aan gemeenten, zorgverzekeraars en toezichthouders dat de zorg kwalitatief op orde is en contractafspraken worden nageleefd, horizontaal toezicht.

Slim in-control

Het professionaliseren en kosten-effectiever maken van de beheersorganisatie in een wereld, waarin kwaliteit van zorg aantoonbaar is geborgd en ingespeeld wordt op robotisering en het slim om gaan met big data.

SMART

Het smart maken van beleidsinformatie en borgen van betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie.

Beheersing

Het beheersen van de accountantskosten en beëindigen van de eindeloze discussies over het jaarrekeningtraject en daaraan verbonden meerwerkkosten.

Oplossing

Het Key Control Dashboard helpt zorginstellingen met de juiste informatie, een goed proces- en projectgericht risicobeheer en een intern auditinstrument om stappen te zetten in de doorontwikkeling van de kwaliteit van uw beheersorganisatie. Daarmee verbetert uw bedrijfsvoering en control op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U krijgt met dashboards op maat inzicht in de risicobeheersing, de prestaties van de organisatie en de betrouwbaarheid van de informatie waarmee verantwoording wordt afgelegd en wordt gestuurd. En dat met de nieuwste technologie en lagere kosten van uw beheersorganisatie. Daarmee zorgen wij voor meer grip op:

  • Het realiseren van organisatiedoelstellingen en KPI’s;
  • De eigen risico’s en beheersing op procesniveau;
  • Zekerheid over de betrouwbaarheid en relevantie van informatie;
  • Aantoonbare rechtmatigheid zorguitgaven en het voldoen aan wet-en regelgeving:
  • Een adequate verantwoording aan cliënten, zorgverzekeraars en andere contractrelaties;
  • En de kosten van de accountant.