Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Transparantie

Het aantonen aan gemeenten, zorgverzekeraars en toezichthouders dat de zorg kwalitatief op orde is en contractafspraken worden nageleefd, horizontaal toezicht.

Slim in-control

Het professionaliseren en kosten-effectiever maken van de beheersorganisatie in een wereld, waarin kwaliteit van zorg aantoonbaar is geborgd.

SMART

Het smart maken van beleidsinformatie en borgen van betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie.

Beheersing

Het beheersen van de accountantskosten en beëindigen van de eindeloze discussies over het jaarrekeningtraject en daaraan verbonden meerwerkkosten.

Oplossing

Het Key Control Dashboard helpt zorginstellingen met de juiste informatie om stappen te zetten in de doorontwikkeling van de kwaliteit van uw (beheers)organisatie. Daarmee verbetert uw bedrijfsvoering op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U krijgt met dashboards op maat inzicht in de prestaties en kwaliteit van de organisatie, de risicobeheersing, en de betrouwbaarheid van de informatie waarmee verantwoording wordt afgelegd en wordt gestuurd. Daarmee zorgen wij voor meer grip op:

  • Het realiseren van organisatiedoelstellingen en KPI’s;
  • Inzicht in kwaliteit en verbetering
  • De eigen risico’s en beheersing op procesniveau;
  • Zekerheid over de betrouwbaarheid en relevantie van informatie;
  • Aantoonbare voldoen aan wet-en regelgeving:
  • Een adequate verantwoording aan cliënten, zorgverzekeraars en andere contractrelaties;
  • Verlaging kosten accountant.

Zorgorganisatie Cordaan levert een breed pakket aan zorg in de regio Amsterdam. De afdeling interne controle controleert of zorg is uitgevoerd volgens de geldende regelgeving en contractvoorwaarden van verzekeraars, zorgkantoren en de gemeente Amsterdam. Een professionele interne controle afdeling is voor Cordaan dan ook belangrijk om de kwaliteit van de zorg te garanderen.