Ministerie van Justitie en Veiligheid zet samen met Key Control Dashboard stappen rondom BIO Compliance en Privacy.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) gaat binnenkort live met de Governance Risk en Compliance tool van het Key Control Dashboard. Jethro van Dorp, programma-manager bij de afdeling I-Control en Security (DI&I) vertelt over het project GRC-tooling. “Bijna een jaar geleden zijn wij gestart met het project GRC-tooling met als doel om een …

Key Control Dashboard kennispartner van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van de CIP-Overheid

Vanaf maart 2021 mag het Key Control Dashboard zich kennispartner noemen van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van de CIP-Overheid. De CIP-overheid is een expertisecentra waarin meerdere overheidsinstellingen de krachten bundelen op het gebied van Informatiebeveiliging & Privacy. Door dit kennispartnership kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn met best-practices en standaarden op het gebied van …

Organisatierisico’s met draagvlak in de organisatie beheersen? Maak gebruik van risk voting!

In Control op organisatierisico’s,een goede voorbereiding is het halve werk Risicomanagement helpt organisaties om effectief haar organisatiedoelstellingen te behalen. De bedreigingen gerelateerd aan het behalen van deze organisatiedoelstellingen vormen de risico’s van de organisatie. Risico’s worden vaak benaderd als iets negatiefs. Maar een risico hoeft op zichzelf geen probleem te vormen voor uw organisatie. Het …

Samen richting een evenwichtig en maatschappelijk relevant In Control Statement (ICS)

Vorige week heeft de toeslagenaffaire haar tol geëist. Betrokkenen hebben lang naar elkaar gewezen, maar vorige week dan toch samen de conclusie getrokken. Voor de getroffen ouders een stukje erkenning, echter de echte opbrengst zou moeten zijn dat de overheid echt leert van deze affaire. Overheidsorganisaties kunnen niet zonder een interne beheers- en controlefunctie. Het …

2021: Re-inventing Control

Namens het gehele Key Control Dashboard team wil ik u een succesvol, gezond en vooral ook een minder turbulent nieuwjaar wensen. Want wat was 2020 voor iedereen een bijzonder jaar. Een jaar waarin we op nieuwe wijze hebben moeten leren samenwerken met elkaar. Elkaar ontmoeten op kantoor is ingeruild voor Teams-meetings aan huis. Ik wil u …

Consultant Key Control Dashboard

KCD Academy bij Pantar

Als een nieuwe medewerker voor het eerst een blik werpt in onze applicatie, dan kan wat extra context hem helpen het Key Control Dashboard nog beter te benutten. Bij Pantar is Rob ten Broek onlangs als nieuwe beheerder toegewezen aan het Key Control Dashboard (KCD). Rob besloot daarom om een Front-end en Back-end training te …

Nieuwsupdate Key Control Dashboard november 2020

Ministerie van Financiën in control op informatieveiligheid en privacy | Webinar Rechtmatigheidsverantwoording op 27 november| VNG-IPO noemt het Key Control Dashboard in uitleg rechtmatigheidsverantwoording | Grip op Corona effecten bij de Provincie Utrecht | Nieuwe en verbeterde functionaliteiten in het KCD | In de afgelopen maanden hebben wij veel nieuwe mooie klanten als het Ministerie van …

ONVZ straks ‘lekker in control’

Specialist in zorgverzekeringen ONVZ is binnenkort ‘lekker in control’ met de implementatie van onze integrale Governance, Risk & Compliance en Integrated Risk Management platform.  Collega’s Edwin Lodder en Stef De Graaf regelden taart aan huis bij het projectteam van ONVZ om de overeenkomst te vieren.

Klantcase Ministerie van Financiën – Transparant verantwoorden over de normenkaders

Van taakgestuurd naar norm gebaseerd aantoonbaar In Control op Informatieveiligheid. Dat was de wens van het Ministerie van Financiën. Jethro van Dorp is ruim 20 jaar cybersecurity expert en begeleidt in zijn rol als projectmanager de uitrol van het ISMS project binnen het Ministerie van Financiën. Het Ministerie van Financiën is bekend om zijn Miljoenennota, …