Key Control Dashboard is een oplossing van Yellowtail Conclusion

Download whitepaper

Van een compliance based approach naar een risk based approach

Het kan een uitdaging zijn om als organisatie ‘compliant’ te zijn. Want voldoe je aan de wetgeving, procedures en richtlijnen? En heb je als organisatie ook inzicht in de risico’s rond informatieveiligheid en privacy, heb je deze risico’s geprioriteerd, heb je beheersmaatregelen genomen en heb je een responseplan zodat je minder verrast wordt als zich onverhoopt toch een incident voordoet?

Het is vrijwel onmogelijk om jouw organisatie volledig te beschermen tegen dit soort incidenten, maar het is wel mogelijk om de kans op grote incidenten aanzienlijk te verkleinen. Risicobeheersing speelt daarin een cruciale rol. En dat is precies de reden waarom de risk based approach aan populariteit wint.

In het whitepaper van Key Control Dashboard zetten wij uiteen hoe jouw organisatie met een risk based approach kan groeien naar een risicobewuste organisatie. Een approach waarbij de verantwoordelijkheid niet bij bepaalde rollen ligt, maar waar door de gehele organisatie de urgentie leeft voor een gedegen beleid rondom informatieveiligheid en risicobeheersing in een snel veranderend (digitaal) landschap.

Download de whitepaper nu en lees meer.

Contact