Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Onderbouwing

Het College van GS of B&W goed onderbouwd laten ondertekenen van de rechtmatigheidsverklaring, zoals binnenkort voorgeschreven door de wetgever;

Slim in-control

Het beter en kosten-effectiever in control krijgen van de organisatie in de nieuwe wereld van digitale processen en het slim om gaan met big data;

SMART

Het smart maken van beleidsinformatie en borgen van betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie;

Beheersing

Het beheersen van de accountantskosten en beëindigen van de eindeloze discussies over het jaarrekeningtraject en daaraan verbonden meerwerkkosten.

Oplossing

Het Key Control Dashboard helpt gemeenten en provincies met de juiste informatie, een goed proces- en projectgericht risicobeheer en een intern auditinstrument om stappen te zetten in de doorontwikkeling van de kwaliteit van uw beheersorganisatie. Daarmee verbetert uw bedrijfsvoering en control op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U krijgt met dashboards op maat inzicht in de risicobeheersing, de prestaties van de organisatie en de betrouwbaarheid van de informatie waarmee verantwoording wordt afgelegd en waarop wordt gestuurd. En dat met de nieuwste technologie en lagere kosten van uw beheersorganisatie. Daarmee krijgen gemeenten en provincies grip op:

  • de eigen risico’s en processen;
  • zekerheid over de betrouwbaarheid en relevantie van informatie;
  • tijdige aanlevering van stuurinformatie vanuit de organisatie;
  • het voldoen aan wet-en regelgeving;
  • contractrelaties en samenwerkingsverbanden;
  • en de kosten van de accountant.

Waarom was het nodig om een control oplossing aan te schaffen? Aanleiding voor de aanschaf van Key Control Dashboard was om een meer uniforme verbijzonderde interne controle (VIC) werkwijze te ontwikkelen waarbij bovendien werd voldaan aan de vereisten uit de COS 610. Daarnaast wilde Zoetermeer het VIC proces meer digitaliseren zodat VIC rapportages die in …