Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Onderbouwing

Het College van GS of B&W goed onderbouwd laten ondertekenen van de rechtmatigheidsverklaring, zoals binnenkort voorgeschreven door de wetgever;

Slim in-control

Het beter en kosten-effectiever in control krijgen van de organisatie in de nieuwe wereld van digitale processen en het slim om gaan met big data;

SMART

Het smart maken van beleidsinformatie en borgen van betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie;

Beheersing

Het beheersen van de accountantskosten en beëindigen van de eindeloze discussies over het jaarrekeningtraject en daaraan verbonden meerwerkkosten.

Oplossing

Het Key Control Dashboard helpt gemeenten en provincies met de juiste informatie, een goed proces- en projectgericht risicobeheer en een intern auditinstrument om stappen te zetten in de doorontwikkeling van de kwaliteit van uw beheersorganisatie. Daarmee verbetert uw bedrijfsvoering en control op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U krijgt met dashboards op maat inzicht in de risicobeheersing, de prestaties van de organisatie en de betrouwbaarheid van de informatie waarmee verantwoording wordt afgelegd en waarop wordt gestuurd. En dat met de nieuwste technologie en lagere kosten van uw beheersorganisatie. Daarmee krijgen gemeenten en provincies grip op:

  • de eigen risico’s en processen;
  • zekerheid over de betrouwbaarheid en relevantie van informatie;
  • tijdige aanlevering van stuurinformatie vanuit de organisatie;
  • het voldoen aan wet-en regelgeving;
  • contractrelaties en samenwerkingsverbanden;
  • en de kosten van de accountant.

Key Control Dashboard

Provincie Utrecht

We hebben meer grip en regie op het verbijzonderde interne controle proces en onze governance geborgd. Doordat in het KCD digitaal ons interne controle plan is opgenomen hebben we een vast stramien gekregen om mee te werken. We weten nu dat wat we controleren de lading dekt.