Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Onderbouwing

Effectief toezichthouders voorzien van de juiste verantwoordingsinformatie. Het bestuur, College van GS of B&W goed onderbouwd een In Control Statement / rechtmatigheidsverklaring laten afleggen, zoals binnenkort voorgeschreven door de wet.

Slim in-control

Beter en kosten-effectiever in control krijgen van de organisatie in de nieuwe wereld van digitale processen en het slim om gaan met big data

Integraal en Smart

Integraal inzicht in de interne beheersing. Het smart maken van beleidsinformatie en borgen van betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie;

Beheersing

Het beheersen van de accountantskosten, verlagen van rapportage en coördinatiekosten en het beëindigen van de eindeloze discussies over het jaarrekeningtraject en daaraan verbonden meerwerkkosten.

Oplossing

Het Key Control Dashboard helpt (Rijks)overheden, Provincies en gemeenten met het verkrijgen van integraal inzicht op de interne beheersing van de organisatie. De juiste informatie, een effectief proces, projectgericht risicobeheer en interne audit software om stappen te zetten in de doorontwikkeling van de kwaliteit van uw beheersorganisatie. Daarmee verbetert uw bedrijfsvoering en control op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U krijgt met rol gebaseerde dashboards integraal inzicht in de risicobeheersing, de prestaties van de organisatie en de betrouwbaarheid van de informatie waarmee verantwoording wordt afgelegd over onderwerpen als informatieveiligheid en privacy (AVG). En dat met de nieuwste technologie, data-driven-audit en compliance en lagere kosten van uw beheersorganisatie. Met het Key Control Dashboard krijgen (Rijks)overheden, Provincies en gemeenten grip op:

  • de interne controle, compliance, risico’s en processen waardoor men aantoonbaar een In Control Statement kan afgeven;
  • een COS-610 proof audit-trail en zekerheid over de betrouwbaarheid en relevantie van informatie;
  • de governance, ook decentraal en tijdige aanlevering van stuur en verantwoordingsinformatie vanuit de organisatie;
  • voldoen aan wet-en regelgeving en aantoonbaar compliant zijn op AVG, informatieveiligheid en het proces jaarrekening;
  • contractrelaties en samenwerkingsverbanden;
  • op de kosten van de accountant.

Anissa El Harmazi: Na een selectieprocedure waarin we de mogelijkheden van een aantal software pakketten hadden bekeken, kwam het Key Control Dashboard als beste oplossing naar voren. We konden het systeem zo configureren dat het volledig aansloot op de werkwijze van de gemeente Purmerend. Omdat het Key Control Dashboard al een bewezen oplossing was bij …

Waarom was het nodig om een control oplossing aan te schaffen? Aanleiding voor de aanschaf van Key Control Dashboard was om een meer uniforme verbijzonderde interne controle (VIC) werkwijze te ontwikkelen waarbij bovendien werd voldaan aan de vereisten uit de COS 610. Daarnaast wilde Zoetermeer het VIC proces meer digitaliseren zodat VIC rapportages die in …