Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Onderbouwing

Effectief toezichthouders voorzien van de juiste verantwoordingsinformatie. Het bestuur, het College van GS of B&W goed onderbouwd een In Control Statement en/of rechtmatigheidsverantwoording laten afleggen.

Slim in-control

Beter en kosten-effectiever in-control krijgen van de organisatie in de nieuwe wereld van digitale processen en het slim om gaan met brondata middels data-driven-audits ondersteunt door onze slimme interne controle software.

Integraal en Smart

Integraal inzicht in de interne beheersing, ondersteuning 3-lines, risico-analyses en (verbijzonderde) interne controle resultaten. Het smart maken van beleidsinformatie en borgen van betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie.

Beheersing

Het beheersen van de accountantskosten, verlagen van rapportage en coördinatiekosten en het beëindigen van de eindeloze discussies over het jaarrekeningtraject en daaraan verbonden meerwerkkosten.

Oplossing

Met het Key Control Dashboard krijgt u met de rol gebaseerde dashboards integraal inzicht in uw risicobeheersing, de prestaties van uw organisatie en de betrouwbaarheid van de informatie waarmee verantwoording wordt afgelegd over onderwerpen als rechtmatigheid, informatieveiligheid (BIO), privacy (AVG) en tax control. En dat met de nieuwste data-driven audit, compliance en risicomanagement technologie en lagere kosten van uw beheersorganisatie.

Met het Key Control Dashboard krijgt u meer grip op:

  • de verbijzonderde interne controle, compliance, strategische en operationele risico’s en processen waardoor men aantoonbaar een In Control Statement kan afgeven;
  • een data-gedreven, COS-610 proof audit-trail en zekerheid over de betrouwbaarheid en relevantie van informatie;
  • de governance, ook decentraal en tijdige aanlevering van stuur en verantwoordingsinformatie vanuit de organisatie;
  • voldoen aan wet- en regelgeving en aantoonbaar compliant zijn op onder ander AVG, informatieveiligheid, het proces jaarrekening of tax controls;
  • contractrelaties en samenwerkingsverbanden;
  • op de kosten van de accountant.

De gemeente Alkmaar heeft de ambitie om in 2021 de meest innovatieve 100.000+ gemeentelijke organisatie van Nederland te zijn. De professionalisering van de (verbijzonderde) interne controlefunctie is daarbij een van de elementen. Tot op heden werd twee keer per jaar gerapporteerd over de interne controlebevindingen aan de lijnmanagers. Dit gaf de lijnmanagers een beeld van de in-control-status van de periode daarvoor.

Wat de controleaanpak bij de provincie Overijssel kenmerkt is dat wij niet werken vanuit de ivoren toren. Het is een samenwerking tussen de proceseigenaren en concerncontrol met een duidelijke visie. Het Key Control Dashboard is bij de provincie Overijssel in gebruik genomen voor zes bedrijfsprocessen. Het professionaliseert de samenwerking tussen ca twintig medewerkers uit verschillende teams.

Met het Key Control Dashboard is het mogelijk om de verbijzonderde interne controle decentraal uit te laten uitvoeren in de lijn. Iedere proceseigenaar heeft hiervoor zijn eigen dashboard. De opvolging en uitkomsten van alle controles kunnen we centraal monitoren en op afdelingsniveau ontsluiten in rapportages. Waar nodig worden er acties uitgezet om verbeteringen in de organisatie door te voeren. Dit is wat mij betreft ook een van de belangrijkste bijdrage van de interne controle.