Key Control Dashboard is een oplossing van Yellowtail Conclusion

GRC

Key Control Dashboard van Yellowtail Conclusion integreert diverse beheeroplossingen voor Governance, Risk en Compliance (GRC) in één gebruiksvriendelijk dashboard.

De informatie overload biedt organisaties grote uitdagingen als het gaat over beveiliging, risciobeheersing en interne controle. De GRC-software in Key Control Dashboard geeft jou als CIO, CISO, CFO of Risico Manager real time en integraal inzicht in de verschillende informatiestromen, terwijl je met gebruiksvriendelijke tools aan risico management en controle frameworks kunt werken.

Belangrijke GRC-oplossingen in het dashboard zijn Tax Control Framework, Risico Management, Rechtmatigheidsverantwoording en Internal Control Framework.

Risicomanagement

Zonder effectieve oplossing voor Risicomanagement is het voor security afdelingen onmogelijk om grip te houden op de verschillende risico’s waar organisaties mee te maken krijgen. De Risicomanagement oplossing in Key Control Dashboard integreert alle Risk Management methodieken in één centraal dashboard.

Dit geeft Risicomanagers de mogelijkheid om diepe relaties te leggen tussen processen, afdelingen, systemen, applicaties, strategische doelstellingen, contracten, etc. Je voegt een risico één keer toe en kent vervolgens verschillende waarden toe aan de specifieke context. Dat bespaart jou en je collega’s veel kostbare tijd, terwijl de interne controle naar het hoogst mogelijke niveau wordt getild.

Vraag een demo aan

Tax Control Framework

Ben je als accountant of finance controller op zoek naar een effectieve tool om jouw belastingrisico’s snel in kaart te brengen? Ons geïntegreerde Tax Control Framework is de ruggengraat van een doeltreffende fiscale strategie. Het omvat richtlijnen, processen en controles die bedrijven helpen om belastingrisico’s te identificeren, te beheersen en te optimaliseren.

De complexiteit van belastingwetgeving maakt het voor veel Finance afdelingen complex om en tijdrovend om compliant te zijn. Het Tax Control Framework biedt alle handvatten om proactief te communiceren over financieel beleid en voorkomt zo hoge boetes, reputatieschade en onnodige financiële risico’s.

Rechtmatigheidsverantwoording

Ministeries, provincies en gemeenten zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met overheidsgelden. Key Control Dashboard biedt Finance & (Concern) Control afdelingen de tools om eenvoudig een Rechtmatigheidsverantwoording op te stellen.

Hiermee leggen overheden proactief en transparant verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving. Het real time inzicht in alle geldstromen en het systematisch aan kunnen tonen dat beslissingen in overeenstemming zijn met geldende wetten, normen en ethiek, geeft organisaties een sterke positie en een aantal mooie voordelen: 

  • Juridische bescherming bij geschillen
  • Meer geloofwaardigheid bij stakeholders
  • Verhoogd vertrouwen bij partners, toezichthouders en de samenleving

Internal Control Framework

Als Concern Controller, CFO of CIO heb je te maken met sterk toegenomen vereisten als het gaat om informatiebeveiliging, privacy, risicobeheersing en compliance. Dankzij het Internal Control Framework in het Key Control Dashboard kun je aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving inclusief relevante normenkaders.

Alle normenkaders waaraan je dient te voldoen, inclusief toevoegingen vanuit intern beleid, worden geregistreerd en verwerkt in Key Control Dashboard.

Neem contact met ons op

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact