Key Control Dashboard

Onze diensten

Bron van zekerheid

Bron van zekerheid

 • Nulmeting & advies: Status interne beheersing en bepalen ambitie;
 • Realisatie AO/IC: procesbeschrijvingen, risicoanalyses, key controls op basis onze best-practices.

Bron van waarde

Bron van waarde

 • Jaarlijkse actualisatie en doorontwikkeling interne/proces-beheersing:
 • Digitalisering In-Control methodiek: Real-time, effectief, efficiënt, uniform;
 • Managementinformatie
  vraagstukken en dashboarding;
 • Audits op basis van data uit bronsystemen en data-analyse;
 • Grip op decentrale control (1ste lijn, of beleggen uitvoering 2de lijn).

Bron van kennis

Bron van kennis

 • KCD Academy: training risicobewustzijn, interne controle.
 • Implementatiesessies: procesverbetering, draagvlak procesbeheersing, betrekken lijn/proceseigenaren.