RegTech, oftewel Regulatory Technology, heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. In alle sectoren, ook buiten de financiële sector waar het de oorsprong kent. De groeiende druk op naleving van wet- en regelgeving en de intrinsieke motivatie van bedrijven om verantwoordelijk en duurzaam te opereren, hebben geleid tot een complex landschap waarin organisaties worstelen met beheersing van risico’s en compliance. Tijd dus om eens dieper in te gaan op het belang van RegTech en de integrale aanpak van Governance, Risk en Compliance (GRC), Information Security Management Systems (ISMS), Privacy Management Systems (PMS) en Environmental, Social, and Governance (ESG).

Groeiende aandacht

Door de toename van aandacht voor GRC, ISMS, PMS en ESG worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met ingewikkelde wet- en regelgeving. Daaruit onstaat de behoefte om risico’s te beheersen en compliant te zijn. Daarbij geldt dat eerst de volledige focus lag op het naleven van wet- en regelgeving. Inmiddels willen organisaties ook vanuit intrinsieke motivatie verantwoordelijker handelen. Bestuurders, investeerders en andere stakeholders hebben hoge verwachtingen van organisaties op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Toenemende complexiteit

De druk neemt toe. RegTech kwam vooral voor binnen sterk gereguleerde sectoren zoals de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en luchtvaart. Inmiddels speelt RegTech een rol in bijna alle sectoren. (nieuwe) Normen zoals de Network and Information Security (NIS2) en Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bevestigen dit. Normen die voor allerlei verschillende type organisaties gelden.

Dit zorgt ervoor dat het beheer van risico’s en compliance voor steeds meer organisaties een uitdaging is. Terwijl de uitdaging ook steeds complexer wordt door nieuwe en aanvullende wet- en regelgeving. Daarbij neemt de druk toe vanuit de samenleving op het compliant zijn. Verantwoord en duurzaam ondernemen is een must. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de hoge boetes die opgelegd kunnen worden door toezichthouders.

Integrale aanpak, datagestuurde besluitvorming

De groeiende aandacht op dit gebied zorgt ervoor dat organisaties stappen zetten. Maar gaat dit snel genoeg? De data die nodig is om stappen te zetten is vaak beschikbaar, maar onoverzichtelijk en versnipperd door een organisatie aanwezig. RegTech die een integrale aanpak faciliteert, biedt organisaties de nodige ondersteuning om aan de complexe eisen te voldoen. Door het gebruik van geautomatiseerde systemen kunnen bedrijven processen stroomlijnen, risico’s in kaart brengen en effectieve controlemechanismen implementeren om naleving van wet- en regelgeving te borgen.

Door het gebruik van RegTech worden organisaties in staat gesteld eenvoudiger hun data te benutten, waarmee betere beslissingen kunnen worden genomen. Door het integreren van verschillende systemen, organisatieonderdelen, doelstellingen en processen krijgen organisaties een volledig beeld van hun prestaties op het gebied van financiën, informatieveiligheid en duurzaamheid.

Met het gebruik van RegTech kunnen organisaties data vanuit de hele organisatie verzamelen en analyseren, met als doel het verkrijgen van centrale inzichten.

Organisatie brede verantwoordelijkheid

Een integrale aanpak legt de nadruk op het feit dat GRC, ISMS, PMS en ESG een gedeelde uitdaging is. Het gaat niet om specifieke afdelingen, het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de gehele organisatie. Door alle relevante belanghebbenden te betrekken en te voorzien van de juiste tools en inzichten, wordt voor organisaties een cultuur van compliance en duurzaamheid bevorderd.

Waardevolle voordelen

Een integrale aanpak met RegTech biedt waardevolle voordelen voor organisaties. Het stelt organisaties instaat om te voldoen aan de groeiende complexiteit van wet- en regelgeving en tegelijkertijd proactief risico’s te beheersen. Door data vanuit de hele organisatie te gebruiken, kunnen bedrijven centrale inzichten verkrijgen en datagestuurd handelen. Bovendien benadrukt een integrale aanpak de organisatie brede verantwoordelijkheid op het gebied van financiën, informatiebeveiliging en duurzaamheid.

Door te investeren in geavanceerde RegTech positioneren organisaties zich als ethische en verantwoordelijke spelers in hun respectievelijke sectoren en dragen daarbij bij aan een financieel, digitaal en duurzaam weerbare wereld.

Dan blijft de vraag over; is RegTech een hype of noodzaak? Wat mij betreft het laatste.