Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Informatieveiligheid en privacy

Grip en sturing verkrijgen op informatieveiligheid (BIO), de borging van privacy en AVG wetgeving, inclusief aanvullende eisen als verwerkingsregister, incidenten en datalekken-register, PIA et cetera. Aantonen dat uw organisatie structureel informatie veilig, AVG en GDPR compliant is én blijft!

Slim in-control

Beter en kosten effectiever in-control krijgen van de organisatie in de nieuwe wereld van digitale data-gedreven processen, het beheersen van risico’s en het slim om gaan met brondata middels data-driven audits ondersteunt door onze slimme audit software.

Integraal en Smart

Integraal de interne beheersing ondersteunen, inzicht in de status van normen, effectief risico-analyses uitvoeren en interne controle resultaten vastleggen. Het smart maken van organisatiedoelstellingen, acties en besluiten volgen en het borgen van betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie.

Beheersing

Meerwerk voorkomen, incidenten managen, fouten voorkomen, het beheersen van de accountantskosten, verlagen van rapportage en coördinatiekosten en het beëindigen van de eindeloze discussies over het al dan niet aantoonbaar in-control zijn.

Oplossing

Wij geloven dat het Key Control Dashboard platform een belangrijke bijdrage levert aan de behoefte om integraal inzicht te hebben en een Statement of Compliance te kunnen afgeven bij Ministeries, Zelfstandige Bestuursorganen en uitvoeringsorganisaties. Het Key Control Dashboard geeft organisaties de gewenste grip en sturing op de voortgang van managementafspraken, audit aanbevelingen, risicomanagement en normenkaders. Dit inzicht wordt real-time, op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel niveau) en in de totale keten geboden. Het vormt de basis om aantoonbaar in-control en compliant te zijn op diverse wet- en regelgeving zoals interne en wettelijke normenkaders, rechtmatigheid, AVG en informatieveiligheid BIO. Met behulp van het Key Control Dashboard helpen wij organisaties:

  • Aantoonbaar een In-Control Statement (Statement of Compliance) af te geven;
  • Grip op prestaties, organisatiedoelstellingen, risico’s, processen, systemen, key control / beheersmaatregel en bijbehorende control testing te verkrijgen;
  • Een effectieve en efficiënte beheersing van maatregelen, doormiddel van Map Once Comply to Many principe, en met de juiste en volledige dossiervorming en audit-trail (voldoen aan accountancy standaard COS610);
  • De interne beheersing te professionaliseren;
  • De kosten van control te beperken en inzicht te bieden in de opbrengsten van control;
  • Bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten.

Wij hadden een sterke behoefte aan een gestructureerde en gestandaardiseerde methodiek voor o.a. het vastleggen van de processen, risico’s en beheersmaatregelen. Ook wilden we geautomatiseerde management- en sturinginformatie kunnen genereren via dashboards en rapportagesom zo tot een duurzame plan-do-check-act cyclus te kunnen komen.
Het Key Control Dashboard is nu onze integrale snelweg voor informatie met betrekking tot risicomanagement, control testing, informatiebeveiliging en privacy. 

Van taakgestuurd naar norm gebaseerd aantoonbaar In Control op Informatieveiligheid. Dat was de wens van het Ministerie van Financiën. Door het gebruik van het Key Control Dashboard werken alle betrokkenen binnen het Ministerie van Financiën nu norm gebaseerd met real-time inzicht in de status als gevolg.