Uitdagingen

Key Control Dashboard

Toenemende regeldruk

De hoeveelheid control die herleidbaar moet zijn tot aan de bron;

Opzet controls

De realisatie van efficiënte en begrijpelijke control frameworks;

Borgen controls

Het gebruikersvriendelijk inrichten en borgen van control frameworks binnen de diverse organisatieonderdelen;

Integrale sturing

Echt Integrated Risk Management en met uw ERM software integraal kunnen sturen op de resultaten van de diverse control frameworks binnen de diverse organisatieonderdelen.

Oplossing

Het Key Control Dashboard team heeft jarenlange ervaring met het creëren van organisatiemodellen, dashboards, de implementatie van control frameworks en het inregelen van een effectieve governance om organisaties op een effectieve en intelligente wijze in-control te laten zijn op wet- en regelgeving.

Het Key Control Dashboard bundelt en ontsluit informatie zoals stuurinformatie, risicobeheersing, interne controle resultaten en compliance zodat financiële instellingen meer grip en sturing verkrijgen op hun risk management en internal control frameworks.

Onze dashboards zijn inzetbaar op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Onze dashboards brengen een organisatie financieel in balans en verzekeren een hoge mate van centrale beheersing op lokale processen, risico’s en bijbehorende procedures.