Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Integrale sturing

Echt Integrated Risk Management en met uw ERM en GRC software integraal kunnen sturen op de resultaten van de diverse control frameworks, en normen binnen de diverse organisatieonderdelen. Daarnaast een integraal beeld verkrijgen in relatie tot de beheersdoelstellingen en de uitgevoerde risk-assessment in de organisatie.

(De)centraal borgen control frameworks en beschikbaarheid data

Het gebruikersvriendelijk inrichten en borgen van control frameworks binnen de diverse organisatieonderdelen en het zichtbaar verantwoorden.

Borgen goverance en opzet controls

De realisatie en implementatie van efficiënte en begrijpelijke control frameworks.

Toenemende regeldruk

De hoeveelheid control, wet- en regelgeving en normen die herleidbaar moet zijn tot aan de bron denk aan SOCII, ISAE3402, ISO27001, ISO 9001, AVG, GDPR, BASEL, IFRS, SOCII, ISAE3402, ISO27001, Non_Financial risk, Solvency, PSD2, WFT hetDNB Normenkader.

Oplossing

Het Key Control Dashboard team heeft jarenlange ervaring met het creëren van organisatiemodellen, dashboards, risk-assessments, control testing en de implementatie en borging van control frameworks. In het bijzonder het inregelen van een effectieve governance om organisaties op een effectieve en intelligente data-gedreven wijze in-control te laten zijn op risico’s en geldende wet- en regelgeving.

Met het Key Control Dashboard krijgt u:

  • Integraal inzicht: Het Key Control Dashboard bundelt en ontsluit informatie zoals stuurinformatie, risico-assessments, control testing, audit resultaten en compliance op het gebied van onder andere informatieveiligheid en privacy;
  • Real-time in control: Zodat financiële en zakelijke instellingen meer grip en sturing verkrijgen op hun totale risk management cyclus en internal control frameworks;
  • Duidelijke taken en verantwoordelijkheden: Centraal monitoren, rapporteren en verantwoorden. Decentraal beleggen van activiteiten, opvolging van incidenten en managen van besluiten;
  • Gebruiksvriendelijke dashboards: Flexibele dashboards, volledig op maat gemaakt. Denk aan management dashboards, rapportages, taal en organisatie specifieke workflows.

Onze dashboards zijn inzetbaar op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Onze dashboards brengen een organisatie financieel in balans en verzekeren een hoge mate van centrale en decentrale beheersing op lokale bedrijfsonderdelen, processen, systemen, risico’s, incidenten en bijbehorende control testing resultaten.