Heeft jouw organisatie de informatiebeveiliging op orde wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens hierom vraagt?

Data met context is informatie. Informatie is voor veel organisaties het nieuwe goud – en die goudmijn wil je goed beveiligen. Een deel van de informatie in je organisatie is herleidbaar naar personen, zoals e-mailadressen, NAW of medische gegevens. Volgens de AVG moeten deze persoonsgegevens proportioneel (in verhouding tot het risico) beschermd worden. Doe je …

2021 als proefjaar voor de rechtmatigheidsverantwoording

Zoals het er nu naar uitziet, moeten gemeenten voor het verslagjaar 2022 voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in hun jaarrekening. Dat is geen gemakkelijke opgave, mede omdat er nog de nodige onduidelijkheden zijn. De gemeente Nissewaard ging desondanks voortvarend aan de slag en dat levert deze gemeente nu de nodige voordelen op. Vanuit …

Oktober is cybersecurity maand

Wie de actualiteit volgt, ziet dat er geen ontkomen aan is: iedere week is er een nieuwe hack, heeft ransomware toegeslagen of is er sprake van een groot datalek. De vraag is niet meer of, maar wanneer je als organisatie aan de beurt bent. Edwin Lodder, managing Director bij Yellowtail Conclusion, ziet oktober cybersecurity maand …

Weer een zelfstandig bestuursorgaan volledig In Control

Key Control Dashboard begon bij een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) via de aanbesteding voor de implementatie van het interne controle framework. Al snel werd er echter sterk doorontwikkeld. Het eindresultaat: een integrale snelweg voor informatie met betrekking tot risicomanagement, control testing, informatieveiligheid en privacy die ook nog eens breed gedragen wordt in de organisatie. ‘Key Control …

Zo startte gemeente Nissewaard succesvol met de rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording houdt de gemoederen bezig bij veel gemeenten. Want hoe ga je dit intern inrichten op verschillende niveaus en op verschillende processen? Gemeenten die de verantwoording over rechtmatige uitvoering van de begroting nog via een excelbestand proberen te regelen (en dat zijn er meer dan u denkt), krijgen het zwaar. Gemeente Nissewaard besloot al …

nieuwsupdate

Nieuwsupdate Key Control Dashboard mei 2021

Digitale veiligheid eindelijk onder de aandacht | De jaarlijkse update gesprekken zijn gestart | Samenwerking CIP-Overheid | Nieuwe implementatie bij Ministerie van Justitie en Veiligheid.  De afgelopen maanden hebben meerdere organisaties, waaronder de Cyber Security Raad (een adviesorgaan van het kabinet), de noodklok geluid wat betreft digitale veiligheid. De digitale beveiliging in Nederland loopt volgens …

Ministerie van Justitie en Veiligheid zet samen met Key Control Dashboard stappen rondom BIO Compliance en Privacy.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) gaat binnenkort live met de Governance Risk en Compliance tool van het Key Control Dashboard. Jethro van Dorp, programma-manager bij de afdeling I-Control en Security (DI&I) vertelt over het project GRC-tooling. “Bijna een jaar geleden zijn wij gestart met het project GRC-tooling met als doel om een …

Key Control Dashboard kennispartner van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van de CIP-Overheid

Vanaf maart 2021 mag het Key Control Dashboard zich kennispartner noemen van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van de CIP-Overheid. De CIP-overheid is een expertisecentra waarin meerdere overheidsinstellingen de krachten bundelen op het gebied van Informatiebeveiliging & Privacy. Door dit kennispartnership kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn met best-practices en standaarden op het gebied van …