Risicomanagement of waardemanagement?

De economie draait weer, reserves en inkomsten van gemeenten en andere overheden nemen weer toe. Wij kunnen de focus op risico’s weer afzwakken! Dit is in de dagelijkse praktijk vaak de regerende gedachte. Mogelijk dat dit komt door de wijze waarop risicomanagement wordt ingezet, maar de term “risicomanagement’ zelf werkt waarschijnlijk ook niet mee. Risicomanagement is … Vervolgd

Afsluitende borrel Masterclass 18 april

Masterclass KCD: Control bij provincie Utrecht, Serious Game, het nieuwe KCD en de AVG module

Op 18 april organiseerde het Key Control Dashboard (KCD) de Masterclass “Digitaal in control nu en in 2022” op het prachtige slot Loevestein. Met het meer afhankelijk worden van informatietechnologie krijgen organisaties te maken met nieuwe risico’s en wet- en regelgeving. Informatieveiligheid wordt steeds meer van levensbelang voor het voortbestaan van organisaties. De consequenties van … Vervolgd

18 april organiseren we de Masterclass ‘Digitaal in control nu en in 2022’ en introduceren we de nieuwe release van het KCD

Op 18 april ontvingen wij onze klanten en relaties bij de Masterclass “Digitaal in control nu en in 2022”. Met het meer afhankelijk worden van informatietechnologie krijgen organisaties te maken met nieuwe risico’s en wet- en regelgeving. Informatieveiligheid wordt steeds meer van levensbelang voor het voortbestaan van organisaties. De consequenties van het niet naleven van de … Vervolgd

Hoe maakt u de interne beheersing een waardevol instrument binnen uw organisatie?

Ook het afgelopen jaar stond het onderwerp interne beheersing weer volop ter discussie. De externe accountant is in veel gevallen nog niet tevreden over de kwaliteit van de interne beheersing bij overheidsinstellingen. Dit heeft gevolgen voor instellingen zoals meerwerk, reproductie van werkzaamheden, het laat herstellen van fouten, een hoge rekening, maar het doet ook de … Vervolgd

Hoe houdt u de governance, risk en compliance in uw zorgorganisatie in balans?

Zorgorganisaties staan de laatste jaren enorm onder druk. Kwaliteitseisen worden steeds hoger, de vergrijzing zorgt voor meer vraag terwijl de budgetten onvoldoende meegroeien. De decentralisaties in de WMO en jeugdzorg hebben de financiering en afrekening complexer gemaakt met contract-partijen met een grote verscheidenheid aan zorgvragen, kwaliteitseisen en verantwoordings-voorschriften. Ook is er nogal wat te doen, … Vervolgd

2018: Een jaar van vernieuwing en samenwerking

Het KCD-team heeft een goed jaar achter de rug. Steeds meer organisaties kiezen voor het Key Control Dashboard. Naast onze cliënten op rijksniveau, bij gemeenten en provincies zijn wij sinds 2017 ook actief in de zorgmarkt. Onze omzet groeide met bijna 40% ten opzichte van 2016. Het bieden van de hoogste kwaliteit en informatieveiligheid is … Vervolgd

audit registraties

Gebruik van rapportagemogelijkheden in KCD

Binnen het Key Control Dashboard kunt u verschillende rapporten uitdraaien over processen, controleactiviteiten en audit registraties. Zo heeft u een momentopname van de voortgang en kwaliteit van uw interne controle. De rapporten zijn te vinden op de registratie pagina, waarbij u standaard wordt voorzien van zes rapporten: Resultaten Interne Controle: toont de controleactiviteiten, steekproeven en … Vervolgd

terugkoppeling evaluatiegesprekken

Terugkoppeling evaluatiegesprekken met onze klanten

Wij vinden de mening van onze klanten erg belangrijk. Om die reden vindt er jaarlijkse een evaluatie bij de klant plaats. Tijdens deze evaluatie lopen wij samen met de klant door de nieuwste wet- en regelgeving heen en bepalen we de impact, maar bespreken we ook gebruikerswensen. Tijdens de jaarevaluatie van 2017 zijn twee gemeenschappelijk … Vervolgd

amfors in control

Amfors In-Control op haar bedrijfsvoering en risico’s met het Key Control Dashboard

In 2016 onstond bij Amfors, het leer-werk bedrijf voor de regio Amersfoort, de wens om processen binnen de organisatie nog meer aantoonbaar te beheersen en besturen. Dit leidde tot de vraag naar een tool die, op effectieve en gebruiksvriendelijke wijze de interne controle ondersteund. Na uitvoer van een geslaagde pilotperiode, waarin het Key Control Dashboard … Vervolgd