2020: Lekker In Control zijn en blijven

Het Key Control Dashboard heeft een uitmuntend jaar achter de rug. Wederom hebben een recordaantal organisaties met in het bijzonder ministeries (marktleider), ZBO’s en grote gemeenten gekozen voor het Key Control Dashboard (KCD). Ook zien wij veel belangstelling vanuit corporate en financiële instellingen. Het feit dat het KCD de meest integrale Governance Risk & Compliance …

Solid Professionals en het Key Control Dashboard introduceren een nieuwe generatie Integrated Risk Management (IRM) software

Solid Professionals en het Key Control Dashboard bundelen hun expertise en technologie in een nieuwe generatie Integrated Risk Management (IRM) software. Het Key Control Dashboard geeft een integraal beeld van de beheersing van de risico’s in uw organisatie en zorgt voor efficiënt data-driven risicobeheer door de directe koppeling met de verschillende brondata binnen uw organisatie.  …

Samenwerken aan de meest innovatieve 100.000+ gemeente!

“Een mooie samenwerking tussen de gemeente Alkmaar, BMC en het Key Control Dashboard”  Het ambitieniveau en de rechtmatigheidsverantwoording De gemeente Alkmaar heeft de ambitie om in 2021 de meest innovatieve 100.000+ gemeentelijke organisatie van Nederland te zijn. De professionalisering van de (verbijzonderde) interne controlefunctie is daarbij een van de elementen. Tot op heden werd twee …

Nieuwsupdate Key Control Dashboard: Case Provincie Overijssel | Data-Driven audits | KCD Academy Reviewer training| KCD Q3 Release |

| Case Provincie Overijssel: Vooral niet werken vanuit de ivoren toren | Meer tijd voor kwaliteit door data-driven audits | Volg de KCD Academy reviewer training 8 oktober en haal alles uit het Key Control Dashboard | Ontdek de nieuwe functionaliteit uit de update ‘KCD Q3 Release’ | Regelmatig schrijven onze consultants artikelen om onze klanten en relaties …

Alles uit het Key Control Dashboard halen? Volg de Academy Reviewer training op 8 oktober

Met de aanschaf van het Key Control Dashboard (KCD) heeft uw organisatie er voor gekozen om aantoonbaar in control te willen zijn. Heeft u het vermoeden dat u meer uit het KCD kunt halen? Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten is het immers belangrijk dat u voldoende kennis heeft over alle mogelijkheden. Daarom organiseren we op …

Data Driven audits

Meer tijd voor kwaliteit door Data-Driven audits

Getrouwheid, rechtmatigheid, doelmatigheid, informatieveiligheid en privacy (AVG). Het aantal onderwerpen waarover (overheids)organisaties verantwoording moeten afleggen neemt toe. Met data-driven audits gaan we deze uitdagingen aan. Door de inzet van data-driven audits is het mogelijk om de verantwoording efficiënter en effectiever uit te voeren. Uiteindelijk betekent dit minder lopende band werk en meer tijd voor kwaliteitsverbetering. Daar waar …

Meer weten over In Control Statement, Artificial Intelligence, Robotics en Data Driven Audits. Bezoek de Key Control Dashboard relatiedag 2019!

Op 9 mei 2019 organiseren we de jaarlijkse Key Control Dashboard relatiedag. Inspirerende sprekers waaronder Dennis Boesser (AI Expert), Rob Ellermeijer (Commissie BADO) en John Drost (partner EY), bespreken tijdens deze dag in museum Speelklok actuele onderwerpen zoals het afgeven van een In Control Statement en Artificial Intelligence. Het zelf kunnen afgeven van een In Control Statement is belangrijk voor …

Nieuwsupdate Key Control Dashboard: Inzicht in BIO 2019, KCD relatiedag, KCD Academy: training reviewers KCD

| Inzicht in het nieuwe normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid, BIO 2019 | Onderwerpen op de KCD relatiedag: In Control Statement, Artificial Intelligence, Robotics en Data Driven Audits | ICS een vloek of een zegen? | Schrijf je in voor de KCD Academy: training reviewers KCD | Regelmatig schrijven onze consultants artikelen om onze klanten en relaties te inspireren …

Handreiking verbijzonderde interne controle bij decentrale overheden, de highlights

De handreiking over de verbijzonderde interne controle bij decentrale overheden van de commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) is uit. Met deze handreiking schept de commissie BADO duidelijkheid in de eisen en wensen die gesteld worden aan de verbijzonderde interne controlefunctie (VIC). De doelstelling is om decentrale overheden in staat te stellen om de controlerende …

In drie maanden het Key Control Dashboard implementeren? Bij de gemeente Purmerend is het gelukt

Sinds haar aanstelling in augustus 2017 is Anissa El Harmazi, als Senior Internal Auditor, actief betrokken geweest bij de organisatie van de interne controle bij de gemeente Purmerend. Na het opzetten, afstemmen en implementeren van een AO/IC plan, ontstond de behoefte om meer te kunnen doen met de informatie die voortkwam uit de controlewerkzaamheden.Om deze …