Overheid

Ontdek hoe u effectief een In Control Statement kunt afgeven, de interne controle en de risicomanagement functie verder kunt professionaliseren en voldoet aan wetgeving zoals de AVG.

Lees meer

Financials

Benieuwd hoe onze ERM software financiële instelling integraal grip en sturing op hun integrated risk management, IRM functie geeft! Heeft u uitdagingen bij het effectief borgen van uw diverse control frameworks of AVG wetgeving?

Lees meer

Zorg

Benieuwd hoe u inzicht krijgt in prestaties, de interne beheersing, horizontaal toezicht ondersteund en toch overheadkosten kunt verlagen zodat dit ten goede komt aan het echte werk, efficiënte zorgverlening?

Lees meer
Key Control Dashboard

Gemeente Rotterdam en het Key Control Dashboard

“Er is voor het Key Control Dashboard gekozen om meer grip en regie te krijgen op het verbijzonderde interne controle proces binnen de afdeling Financial Audit en de gemeente Rotterdam. Daarnaast bestond de behoefte aan standaardisatie, digitale dossiervorming, verdere professionalisering en doorontwikkeling. Doorslaggevend in de keuze waren de gebruiksvriendelijkheid, betere aansluiting op de behoeftes van de afdeling Financial Audit en de mogelijkheid om in de toekomst mee te groeien met de organisatie en nieuwe behoeftes, bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse en managementinformatie”