Data Driven audits

Meer tijd voor kwaliteit door Data-Driven audits

Getrouwheid, rechtmatigheid, doelmatigheid, informatieveiligheid en privacy (AVG). Het aantal onderwerpen waarover (overheids)organisaties verantwoording moeten afleggen neemt toe. Met data-driven audits gaan we deze uitdagingen aan. Door de inzet van data-driven audits is het mogelijk om de verantwoording efficiënter en effectiever uit te voeren. Uiteindelijk betekent dit minder lopende band werk en meer tijd voor kwaliteitsverbetering. Daar waar …

Real-time in control met Data-Driven audits

Door de toenemende eisen op het gebied van control en verantwoording is het voor organisaties van belang te blijven zoeken naar nieuwe, slimme manieren om de bedrijfsprocessen goed te laten verlopen. Naast het uitvoeren van controles is aandacht hebben voor het verbeteren van de kwaliteit van uw processen minstens zo belangrijk. Tijdens de Key Control …