Groeien in risk management met secure cloud control oplossing

Veel financiële instellingen worstelen met de realisatie en sturing op verschillende risk & control frameworks. Daarnaast hebben ze moeite met een consistente inrichting hiervan over de diverse organisatieonderdelen. Effectief risk management is echter een vereiste voor financiële instellingen, omdat dit het realiseren van uw strategie en doelstellingen ondersteund. Het Key Control Dashboard is een best-practice … Vervolgd

Consultant Key Control Dashboard

Vacature: Consultant Key Control Dashboard

Projecten begeleiden, workshops faciliteren, het organiseren van trainingen, processen modelleren, ondersteunen bij marketing, sales en organisaties begeleiden naar het meer In-Control komen, het zijn dit soort werkzaamheden waar jij op je eerste werkdag als consultant Key Control Dashboard in kunt duiken. Als je gaat voor een supersteile leercurve tenminste. Met het Key Control Dashboard krijgen … Vervolgd

Jaarverslaggeving gemeenten en provincies onder de loep

“Tijd voor eigen verantwoordelijkheid en beter inzicht in beleidsevaluatie” Verantwoording en controle bij gemeenten en provincies blijft een actueel onderwerp waar veel over te doen is. Een goedkeurende verklaring bij het jaarverslag en de jaarrekening is bij gemeenten vanaf 2015 vanwege de verantwoording over het sociaal domein eerder uitzondering dan regel. Nadat de storm over … Vervolgd

Gemeente bloemendaal In-Control

Bloemendaal in-control

De gemeente Bloemendaal stond voor de uitdaging om de (verbijzonderde) interne controle op een hoger niveau te brengen en de interne controle doelmatiger en effectiever uit te voeren. Deze uitdaging ging gepaard met de ontwikkeling dat het oordeel over de rechtmatigheidscontroles vooral een taak van het college moet worden en niet de rol van de … Vervolgd

Samen de koers herijken

Samen de koers herijken!

Inmiddels ligt de jaarrekeningcontrole 2016 achter ons. Een periode van stilte na de storm. Want afgelopen jaar was wederom turbulent. Een jaar waarin door de externe accountant, maar ook vanuit de nieuwe BBV, weer rijkelijk is gestrooid met aangescherpte standaarden, richtlijnen en nieuwe wet- en regelgeving. De komende jaren zal dit waarschijnlijk niet veranderen en … Vervolgd

onder de loep

[uitgebreid artikel] De jaarverslaggeving van gemeenten en provincies onder de loep

“Tijd voor eigen verantwoordelijkheid en beter inzicht in beleidsevaluatie” Verantwoording en controle bij gemeenten en provincies blijft een actueel onderwerp waar veel over te doen is. Een goedkeurende verklaring bij het jaarverslag en de jaarrekening is bij gemeenten vanaf 2015 vanwege de verantwoording over het sociaal domein eerder uitzondering dan regel. Nadat de storm over … Vervolgd

audit registraties

Gebruik van rapportagemogelijkheden in KCD

Binnen het Key Control Dashboard kunt u verschillende rapporten uitdraaien over processen, controleactiviteiten en audit registraties. Zo heeft u een momentopname van de voortgang en kwaliteit van uw interne controle. De rapporten zijn te vinden op de registratie pagina, waarbij u standaard wordt voorzien van zes rapporten: Resultaten Interne Controle: toont de controleactiviteiten, steekproeven en … Vervolgd

terugkoppeling evaluatiegesprekken

Terugkoppeling evaluatiegesprekken met onze klanten

Wij vinden de mening van onze klanten erg belangrijk. Om die reden vindt er jaarlijkse een evaluatie bij de klant plaats. Tijdens deze evaluatie lopen wij samen met de klant door de nieuwste wet- en regelgeving heen en bepalen we de impact, maar bespreken we ook gebruikerswensen. Tijdens de jaarevaluatie van 2017 zijn twee gemeenschappelijk … Vervolgd

amfors in control

Amfors In-Control op haar bedrijfsvoering en risico’s met het Key Control Dashboard

In 2016 onstond bij Amfors, het leer-werk bedrijf voor de regio Amersfoort, de wens om processen binnen de organisatie nog meer aantoonbaar te beheersen en besturen. Dit leidde tot de vraag naar een tool die, op effectieve en gebruiksvriendelijke wijze de interne controle ondersteund. Na uitvoer van een geslaagde pilotperiode, waarin het Key Control Dashboard … Vervolgd

herindeling gemeenten

Samenwerkende gemeenten geïntegreerd In-Control met het Key Control Dashboard

Vanaf 1 januari 2018 zullen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, in het kader van de herindeling, gezamenlijk verder gaan als Gemeente Midden-Groningen. Bij de drie gemeenten bestaat de behoefte aan een groter zelf controlerend vermogen en het reduceren van de rol van de externe accountant. Daarnaast zal het college van B&W vanaf 2018 de … Vervolgd