Zo startte gemeente Nissewaard succesvol met de rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording houdt de gemoederen bezig bij veel gemeenten. Want hoe ga je dit intern inrichten op verschillende niveaus en op verschillende processen? Gemeenten die de verantwoording over rechtmatige uitvoering van de begroting nog via een excelbestand proberen te regelen (en dat zijn er meer dan u denkt), krijgen het zwaar. Gemeente Nissewaard besloot al …

nieuwsupdate

Nieuwsupdate Key Control Dashboard mei 2021

Digitale veiligheid eindelijk onder de aandacht | De jaarlijkse update gesprekken zijn gestart | Samenwerking CIP-Overheid | Nieuwe implementatie bij Ministerie van Justitie en Veiligheid.  De afgelopen maanden hebben meerdere organisaties, waaronder de Cyber Security Raad (een adviesorgaan van het kabinet), de noodklok geluid wat betreft digitale veiligheid. De digitale beveiliging in Nederland loopt volgens …

Ministerie van Justitie en Veiligheid zet samen met Key Control Dashboard stappen rondom BIO Compliance en Privacy.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) gaat binnenkort live met de Governance Risk en Compliance tool van het Key Control Dashboard. Jethro van Dorp, programma-manager bij de afdeling I-Control en Security (DI&I) vertelt over het project GRC-tooling. “Bijna een jaar geleden zijn wij gestart met het project GRC-tooling met als doel om een …

Key Control Dashboard kennispartner van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van de CIP-Overheid

Vanaf maart 2021 mag het Key Control Dashboard zich kennispartner noemen van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming van de CIP-Overheid. De CIP-overheid is een expertisecentra waarin meerdere overheidsinstellingen de krachten bundelen op het gebied van Informatiebeveiliging & Privacy. Door dit kennispartnership kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn met best-practices en standaarden op het gebied van …

Samen richting een evenwichtig en maatschappelijk relevant In Control Statement (ICS)

Vorige week heeft de toeslagenaffaire haar tol geëist. Betrokkenen hebben lang naar elkaar gewezen, maar vorige week dan toch samen de conclusie getrokken. Voor de getroffen ouders een stukje erkenning, echter de echte opbrengst zou moeten zijn dat de overheid echt leert van deze affaire. Overheidsorganisaties kunnen niet zonder een interne beheers- en controlefunctie. Het …

ONVZ straks ‘lekker in control’

Specialist in zorgverzekeringen ONVZ is binnenkort ‘lekker in control’ met de implementatie van onze integrale Governance, Risk & Compliance en Integrated Risk Management platform.  Collega’s Edwin Lodder en Stef De Graaf regelden taart aan huis bij het projectteam van ONVZ om de overeenkomst te vieren.

Succesvolle implementatie Nationale Politie

Ontzettend trots dat de Nationale Politie nu officieel is gestart met onze Audit module in het Key Control Dashboard. In de afgelopen maanden heeft het projectteam succesvol zowel de Financial- als de IT-Audit implementatie uitgevoerd.  “Wij zijn er van overtuigd dat wij met het Key Control Dashboard de juiste tool in handen hebben voor ons audit vraagstuk. …

Met één druk op de knop een rechtmatigheidsverantwoording?

De rechtmatigheidsverantwoording, is uw organisatie er al klaar voor? Tijdens een recent webinar rondom dit topic, verzorgd samen met Yacht BMC, vroegen wij 25 deelnemers van gemeenten en provincies hoe zij ervoor staan als het gaat om de rechtmatigheidsverantwoording. De resultaten laten zien dat er nog werk aan de winkel is, maar de eerste stappen …

IFS Q&A session with Edwin Lodder

Recently, Managing Partner Edwin Lodder had a Q&A session with IFS, the global enterprise applications company. IFS and Yellowtail have been working together since 2016, leading to the development of the Key Control Dashboard solution. We have signed a new partnership agreement last April. This partnership will enable us to extend the capabilities in the …

Smart Control

Voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording 2021 in tijden van Corona? Juist nu!

De afgelopen maanden heeft bij overheidsorganisatie alles in het teken gestaan van de huidige Corona crisis. Dit is volkomen begrijpelijk en logisch. Zeker de uitvoering van de NOW-regeling heeft veel voet in de aarde. Maar, de rechtmatigheidsverantwoording, in control statement, voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen komt er echt aan in 2021. De tijd om …

Maakt u al gebruik van data-driven technologie in uw organisatie?

Data-gedreven technologie: de toekomst In diverse sectoren en op tal van gebieden wordt gebruik gemaakt van data-gedreven technologieën. De meest gehoorde termen zijn data-science, data-driven, artificial intelligence en machine learning. Deze technologieën hebben vele voordelen en kunnen vrijwel iedere organisatie, van kleinbedrijf tot publieke sector helpen om te innoveren en voor te blijven lopen. Technologie die ook uw …

BDO wordt kennispartner Key Control Dashboard

Het Key Control Dashboard en BDO Accountants & Adviseurs gaan een kennispartnership aan, met als gezamenlijke missie organisaties aantoonbaar in control krijgen en houden! Het Key Control Dashboard is de meest integrale GRC en ISMS software op de Nederlandse markt. BDO heeft als accountants- en adviesorganisatie veel expertise in huis als het gaat om procesbeheersing …

Trend: Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en uitvoeringsorganisaties steeds meer aantoonbaar In Control!

De afgelopen maanden zien wij steeds meer activiteit en interesse vanuit Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en uitvoeringsorganisaties m.b.t. de onderwerpen, In Control Statement, Informatieveiligheid, risicomanagement en interne controle. Er lijkt sprake van een trend! Zelfstandige bestuursorganen en uitvoeringsorganisaties hadden de afgelopen jaren hun handen vol aan de (her) inrichting van hun primaire processen en bijbehorende informatievoorziening. …

ZBO volledig In Control met het Key Control Dashboard

DE AANLEIDING  Binnen onze ZBO hebben we de ambitie (en de noodzaak) om aantoonbaar te voldoen aan het eigen In-Control Framework, de standaarden vanuit de BIO/ISO en aan ons kader voor privacynormen. In de praktijk liep dat echter niet altijd zo soepel. Afdelingen communiceerden te weinig met elkaar en de MS tooling die we gebruikten gaf de gebruikers te veel vrijheid in de manier van verantwoorden. Verantwoordingsinformatie was er vaak wel, maar lang niet …

Organisatierisico’s met draagvlak in de organisatie beheersen? Maak gebruik van risk voting!

In Control op organisatierisico’s,een goede voorbereiding is het halve werk Risicomanagement helpt organisaties om effectief haar organisatiedoelstellingen te behalen. De bedreigingen gerelateerd aan het behalen van deze organisatiedoelstellingen vormen de risico’s van de organisatie. Risico’s worden vaak benaderd als iets negatiefs. Maar een risico hoeft op zichzelf geen probleem te vormen voor uw organisatie. Het …